Villkor

Resevillkor

 

Information och regler gällande resan:

- Du är alltid garanterad biljett om du reser med White Lions.

 

- Biljetten är inkluderad i alla priser om inget annat anges.

 

- Ingen alkoholförtäring för personer under 18 år.

 

- Anmälningar via hemsidan måste göras minst 48 timmar före avresa, om inte annat anges, och avbokning måste ske minst 24 timmar före avresa.

 

- Om du inte dyker upp utan giltig avanmälan måste du betala hela avgiften.

 

- Rullstolsbundna måste ha med sig någon på resorna - och den assistentenmåste betala men behöver inte vara WL-medlem.

 

- Om du inte dyker upp utan att ha avanmält dig så får du inte resa med White Lions igen förrän du har betalat för resan som du ogiltigt uteblev ifrån.

 

- Om Du är anmäld till en resa så är det ditt ansvar att hålla dig uppdaterad angående avresa m.m. Vissa tider kan ändras.

 

- Skadegörelse, nedsmutsning, ölspill, eller andra skador i bussen medför extrakostnader för White Lions. Detta är något som den skyldige medlemmen får bekosta själv då det inte ska behöva drabba de medlemmar som sköter sig.

 

- På varje buss finns det minst en bussansvarig. Det är denna person som bestämmer. Dennes ord är lag med andra ord. Efterföljs inte instruktionerna från bussansvarige kan det leda till avstängning/reseförbud. Detta bestäms av White Lions styrelse.

 

Samtliga regler för våra resor ska följas och är för allas bästa. Reglerna är bestämda av White Lions styrelse.