Slide image
Slide image
Följ med på nästa bortamatch
Klicka nedan för att läsa mer om hur du
gör för att följa med på nästa resa.

Årsmöte info!2022-05-21

 

Årsmöte 2022!

 

 

Plats: Drottningbaren 

Datum: Lördag 28/5

Tid: 13.00 (var på plats i god tid)

 

Då det finns ett maxtak gällande antalet personer i lokalen så vill vi att man anmäler sig via sms på 0763401956 senast onsdag 25/5 kl.20.00 (gäller såklart endast medlemmar säsongen 21/22). 

 

Då det också kommer att serveras någon form av smaskig burgare för en vettig slant vill vi också att man, i anmälan, skriver om man vill ha mat samt eventuell allergi. Dryck finns såklart att köpa!

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas.

2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

3. Fastställande av dagordning/föredragslista.

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Denna skall föredras muntlig eller skriftligt av revisorn.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Val av styrelse. Samtliga ledamöter och suppleanter skall väljas enskilt. a) Ordförande b) Vice ordförande c) Kassör d) Övriga ledamöter e) Suppleanter (första, andra och tredje)

12. Val av revisor och suppleant.

13. Val av valberedning.

14. Behandling av förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda en vecka före årsmötet.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas.

 

Valberedningens förslag till styrelse för säsongen 2022/2023:

 

Ordförande: Niclas Wilhelmson (nyval 1år)

 

Vice ordförande: Jakob Johansson (nyval 1år)

 

Kassör: Henrik Giljam Rapp (nyval 1år)

 

Ledamöter:

•Kim Lönn (omval 1år kvar)

•Christoffer Lindkvist (nyval 2 år)

•Foffe Schön (nyval 2 år)

•Frida Johansson (omval 1 år kvar)

•Isak Johansson (fyllnadsval för Martin Karlsson, 1 år)

•Helene Åstrand (omval 1 år kvar)

 

Suppleanter:

•1:a Filip Sehlstedt (omval 1 år kvar)

•2:a Hugo Bergengren (omval 1 år kvar)

•3:e Tobias Karlsson (nyval 2 år)

 

Ses på hos Brage på Drottningbaren!

/White Lions styrelse & valberedningen

/Styrelsen